cz en fr
Divadlo Disk
127
Divadlo Disk
Praha
realizace 1998
investor DAMU
generální dodavatel Metrostav
architekt Sial
typ konstrukce rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce, atypické konstrukce
typ stavby veřejná
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

V roce 1998 došlo díky rekonstrukci suterénních prostor a atria historické budovy DAMU, v Karlově ulici, v Praze 1 k vybudování divadelní scény pro studenty DAMU, kteří se tak v únoru 1999 mohli přesunout z prostor v Celetné ulici a předstoupit před publikum na vlastní scéně, originálně vytvořené dle návrhu architekta Karla Hubáčka.

Součástí projektu byla i vestavba konstrukce ve vnitrobloku, kde vznikla jakási venkovní scéna, umístěná na střeše vnitřního divadla. Konstrukce má tvar ponorky, kterou tvoří dřevěné stupně hlediště a bondové, téměř vertikální boční obklady, podepřené železobetonovou konstrukcí. Součástí dodávky firmy Sipral byla montáž zateplení ze sendvičových panelů TRIMO, které po vzájemném prolepení spár tvoří zároveň hydroizolační uzavření objektu a již zmíněné boční obklady, které díky navrženému tvaru objektu byly velmi náročné na výrobu. Jednotlivé díly zateplení i obkladu byly kompletně vyrobeny v továrně a dovezeny na místo osazení jako hotový prvek. Horní okraj bočnic lemuje zábradlí vytvořené nataženými nerezovými kabely, které kopírují oblý tvar stupňovité konstrukce.

Prostor pod konstrukcí je dutý a slouží jako úkryt pro technologické prvky spodního provozu divadla (kulisy, osvětlení, opona…). Celý dvůr není běžně přístupný veřejnosti a slouží spíše jen pro výukové účely DAMU.