cz en fr
Hotel Boscolo Hotel Boscolo Hotel Boscolo
185
Hotel Boscolo
Praha
realizace 2002–2003
investor AGAGA
generální dodavatel PSJ holding
architekt DAM architekti
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště
typ stavby hotel
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Při rekonstrukci a dostavbě zchátralého objektu neorenesanční budovy bývalé Hypoteční banky na Senovážném náměstí na luxusní hotel italského řetězce Boscolo byl Sipral dodavatelem atypických skleněných konstrukcí, atypických ocelových konstrukcí, velkorozměrové pozlacené vstupní markýzy a několika menších markýz vedlejších vstupů. Celá zakázka byla specifická náročností na vysokou kvalitu detailů a přesnost provedení. Realizace získala ocenění Stavba roku 2004.Sipral na objektu realizoval 1167 m2 předsazené skleněné terčové fasády s vypalovaným grafickým potiskem před novým dvorním křídlem hotelu. Jednoduchá kalená skla o tl. 12 mm jsou uchycena do bodových nerezových terčů, zapuštěných ve vrtaných otvorech, a předsunuta před líc výplní otvorů objektu o 0,6 m. Vzhledem k mimořádně velkému rozměru skel – 4,15 x 1,64 m – a potřebě celoplošných sít bylo zadání na samé hranici současných technologických možností: přes veškerou péči při výrobě, která probíhala mimo ČR, vykazovaly potisky na okrajích skel nepřesnosti. Výroba skel byla navíc obtížná i díky požadavku architektů na velkou různorodost potisků. Každé z osmice skel mělo jiný potisk, neboť právě z 8 skel s rozdílným motivem listoví se skládal každý „strom“ iluzorního „lesíku“ = český překlad italského slova „boscolo“.Sipral byl také dodavatelem atypické ocelové konstrukce nového vstupu do kongresového centra včetně polostrukturální fasády vstupu a zádveří. Nová vstupní hala kongresového centra o půdorysných rozměrech 15 x 6,5 m a s atikou ve výšce 5,3 m se nachází vedle staré symetrické budovy a odděluje svými skleněnými fasádami ulici od východního dvora. Slouží současně jako bezbariérový vstup do hotelu. Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří monolitická deska o tl. 0,25 m, nesená ocelovými sloupy ze svařovaných ocelových uzavřených profilů a ocelovými spojitými průvlaky. Čelní a zadní fasáda vstupu je strukturální s izolačními dvojskly opatřenými grafickým potiskem listoví, se vstupními lineárními posuvnými dveřmi a únikovými dveřmi. Před čelní fasádou bylo realizováno celoskleněné zádveří s automatickými posuvnými dveřmi.Největší výzvou na zakázce hotelu Boscolo byla realizace pozlacené markýzy s půdorysnými rozměry 7,6 x 10,6 m nad vstupem dokongresového centra. Markýza je uchycena pouze ve dvou bodech, částečně překrývá střechu vstupní haly v délce 3,7 m, zbylých 6,9 m konstrukce je vykonzolováno před líc fasády. Největším technickým problémem bylo splnit požadavek 100% rovinnosti plechového podhledu navařeného na nosnou ocelovou konstrukci tak, aby následné pozlacení plechů nevykazovalo žádné deformace. Plechy o tl. 6 mm s laserem prořezanými otvory 8 x 3 cm, kterými přes markýzu procházejí paprsky světla, musely být přímo na staveništi speciálním způsobem přivařeny k nosné ocelové konstrukci, přebroušeny a připraveny na pozlacování. Celá markýza vážila úctyhodných 11 tun a její otočení a osazení na místo bylo provedeno dvěma jeřáby. Pozlacení 73 m2 markýzy 24karátovým plátkovým zlatem, které probíhalo v mrazivých lednových dnech, se úspěšně chopil český subdodavatel, který využil své zkušenosti získané z pozlacování interiérů v Abu Dhabi.