cz en fr
Multikino Galaxie Multikino Galaxie Multikino Galaxie
172
Multikino Galaxie
Praha
realizace 2001
investor Kino 2002
generální dodavatel Konstruktiva Branko
architekt Omicron-K
typ konstrukce komplexní dodávka obvodového pláště, rastrová fasáda, strukturální fasáda, rámové konstrukce, vnější obklady, protipožární konstrukce
typ stavby veřejná
objem zakázky fasádního pláště 0–49 mil. Kč

Nová budova multikina Galaxie s celkem devíti promítacími sály se nachází v blízkosti stanice metra Háje a bezprostředně navazuje na obchodně-kulturní centrum Háje se starou budovou kina Galaxie. Stavba je zvláštní vysokými zatravněnými svahy, které ji ze dvou stran obklopují a z nichž jakoby vlastní silou vyrůstá. Vznikla tak stavba futuristického výrazu, který výrazně oživuje tuto jinak poměrně fádní sídlištní část hlavního města.Vlastní tvář budovy tvoří fasády, které jsou spolu s některými interiérovými konstrukcemi kompletní dodávkou Sipralu. Na přibližně stejné ploše (cca 950 m2) se zde uplatňují dva druhy fasád: prosklená rastrová fasáda (systému Schüco) a fasáda z hliníkových sendvičových desek (Alucobond). První typ fasády je použit na východní hlavní fasádě obrácené do malého náměstí před obchodním centrem a na jižní, obrácené ke staré budově kina. Tyto fasády se odlišují pouze způsobem zasklení –východní fasáda je po délce rozdělena na tři odlišné pásy: spodní tvoří výkladce, na ně navazuje neprůhledná parapetní část s obkladem z vlnitého plechu, s osazenými neonovými svítidly, horní pás tvoří pevné zasklení přerušené linií sklopných oken. Na jižní fasádě se zadním vchodem do multikina se střídají pásy izolačního dvojskla s pásy matných hliníkových panelů. Zaoblené jihozápadní nároží objektu zde díky horizontálnímu členění a použitému materiálu může asociovat některé nautické prvky, jako např. můstek či bok námořní lodi. Zateplená, částečně provětrávaná fasáda z Alucobondu je použita na severní a západní straně budovy multikina, které jsou obráceny ke klidným obytným částem. Nemá typickou šedostříbrnou barvu, ale sytě modrou a spolu s ozeleněnými šikmými svahy tak do této oblasti vnáší výrazné oživení.